Cynnwys – Ein Rhaglen Cynhwysiant Myfyrwyr

Dysgwch sut i fod yn berson cynhwysol, boed fel ffrind, cydweithiwr neu aelod teulu.


• Dysgu sut i greu amgylchedd diogel lle gall pobl fod yn driw iddynt hwy eu hunain.
• Trafod pynciau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant mewn modd parchus a diogel.
• Meithrin sgiliau cyflogadwyedd dymunol megis cael sgyrsiau dewr.
• Llunio strategaethau i'ch galluogi i fod yn Gyfaill gweithredol.


Mae'r cwrs yn cynnwys tri modiwl a gaiff eu cynnal drwy gydol y flwyddyn academaidd a gallwch gwblhau pob modiwl ar wahân.
1.Diogelwch Seicolegol
2.Sgyrsiau Dewr
3.Bod yn Gyfaill Gweithredol

Peidiwch ag optio allan - dysgwch sut.

Courageous Conversations / Sgyrsiau Dewr