Rydym yn deall y gall LGBT+ a ffydd wrthdaro weithiau. Mae’r ddwy ohonynt yn nodweddion gwarchodedig yn y Ddeddf Cydraddoldeb. Mae ein hyfforddiant i staff yn cynnwys gwybodaeth am sut i gefnogi myfyrwyr LGBT sydd â ffydd.

Gwnaethom ymweld â’r Proud Trust ym Manceinion i ddysgu rhagor am y maes hwn. Dyma’r adnodd gwych ar gymorth LGBT+ sydd ar gael ar-lein a thros y ffôn i bobl o wahanol ffydd.

Creodd The Proud Trust "Faith In Yourself" i gael rhywle i ddal straeon, teithiau a chwestiynau pobl ifanc.

 
Archwiliwch brofiadau pobl o lywio hunaniaethau LGBT + ynghyd ag ethnigrwydd, crefyddol / ffydd a hunaniaethau diwylliannol gyda'r Proud Trust.