PAM Y DYLWN I FOD YN ACTIF?

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydyn ni'n gofalu am iechyd a lles ein cymuned, felly rydyn ni'n cynnig Bod yn ACTIF, rhaglen gweithgarwch corfforol i helpu ein myfyrwyr a'n staff i fod yn fwy actif, i gael hwyl ac i gwrdd â phobl newydd. Drwy Bod yn ACTIF, ein nod yw:

  • Cynyddu nifer y myfyrwyr a'r staff sy'n ddigon actif*
  • Cynyddu nifer y cyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol hygyrch a chynhwysol sydd ar gael i fyfyrwyr a staff
  • Cynyddu'r gweithlu i gefnogi'r broses o dyfu, datblygu a darparu gweithgareddau Bod yn ACTIF

*Gwneud 150 munud neu fwy yr wythnos o weithgarwch corfforol cymedrol. sesiwn

Mae Bod yn ACTIF yn cynnig rhaglen gynhwysfawr a chynhwysol o weithgareddau a digwyddiadau i fyfyrwyr a staff yng Nghampws Parc Singleton a Champws y Bae. Ynghyd ag amserlen graidd o weithgarwch corfforol ar y campws, mae'r rhaglen hefyd yn cynnig sesiynau rhagflas, sesiynau sydyn, heriau a sesiynau hyfforddedig, gan gwmpasu amrywiaeth eang o weithgareddau o gerdded a loncian i bêl-foli, boules neu fadminton, ynghyd â chyfleoedd i adael y safle a gwneud y gorau o awyr iach Cymru.

COFRESTRU AM DDIM

Bydd angen i chi gofrestru â Bod yn ACTIF cyn y gallwch drefnu sesiwn. Gall myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe gofrestru Am Ddim, a dim ond ychydig funudau y bydd yn eu cymryd i gwblhau'r ffurflen gofrestru ar-lein:

Cofrestrwch am ddim nawr

DWEUD EICH DWEUD

Rydym am i'r rhaglen Bod yn ACTIF gael ei llunio gennych chi. Bydd y rhaglen yn datblygu yn seiliedig ar eich anghenion a'ch disgwyliadau, wrth i ni deilwra ein harlwy yn unol â'ch adborth.

P'un a ydych am ymuno â chlwb ond yn teimlo braidd yn ansicr, am gymryd camau bach tuag at fod yn fwy actif yn gorfforol a gwella eich iechyd a'ch llesiant, neu dim ond am fod yn yr awyr agored a gwella eich bywyd cymdeithasol, beth am ddefnyddio ein ffurflen adborth ar-lein i ddweud wrthym beth rydych yn chwilio amdano?

Bod yn ACTIF –Dweud eich Dweud

Ydych chi'n Barod i Fod yn ACTIF?

Ydych chi'n Barod i Fod yn ACTIF?

Os ydych chi am gymryd camau tuag at fod yn fwy actif, gallwch weld ein rhaglen lawn ar wefan Undeb y Myfyrwyr. Bydd angen i chi gofrestru â Bod yn ACTIF cyn y gallwch drefnu sesiwn. Dim ond ychydig funudau y bydd y ffurflen ar-lein yn eu cymryd i'w chwblhau, a gellir cofrestru Am Ddim.

Cliciwch ar y botwm ar y chwith i wneud hynny nawr.