TÎM ASESU AMGYLCHEDDOL A DADANSODDIAD

Mike Gwilliam

Dr Mike Gwilliam

Georgina Blow

Georgina Blow

Technegydd, SEACAMS2
Pynciau Arbenigol;
Profiad mewn acwsteg arae tynnu a thagio pysgod VEMCO, defnyddio camerâu BRUV a dadansoddi labordy pysgod.