Banner image

Trosolwg Canolfan

  • Arweinwyr ag enw rhyngwladol wrth ddatblygu modelau plancton ar gyfer rhaglenni morol

  • Cartref prosiect EU-ITN “MixITiN”, gan ddod â Bioleg y Môr i'r 21ain ganrif drwy hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o ecolegwyr morol yn y paradeim cymysgtroff

  • {mae'r paradeim cymysgtroff yn ddatblygiad a leolir yn Abertawe sy'n newid y canfyddiad ers canrifoedd o sut mae'r we o fwyd morol yn gweithredu}