Peirianneg Fiofeddygol

Peirianneg Fiofeddygol yw’r ddisgyblaeth o gymhwyso egwyddorion peirianneg i'r corff dynol a'r peiriannau a'r offeryniaeth a ddefnyddir mewn gofal iechyd modern.

Rydym yn darparu graddau israddedig ar lefel BEng a MEng, gan gynnwys cyfleoedd i dreulio Blwyddyn mewn Diwydiant yn ystod eich astudiaethau. Rydym hefyd yn lansio MSc mewn Peirianneg Fiofeddygol yn 2023. Mae hyn yn ategu ein rhaglen PhD i raddedigion gan dynnu ar ein cryfderau ymchwil ym maes Bioddadansoddeg, Bioddeunyddiau a Biomecaneg.

Mae ein graddedigion Peirianneg Fiofeddygol yn datblygu sgiliau peirianneg eang a chynhwysfawr, gan ennill gwybodaeth hanfodol am anatomeg a ffisioleg a phrofiad o’r maes, ynghyd â'r gallu i gyfathrebu â chlinigwyr.

Byddwch yn astudio mewn cymuned ymchwil ffyniannus ym Mhrifysgol Abertawe ac mae’r ymchwil fiofeddygol gyffrous sy'n digwydd yn ein labordy Efelychu a Phrofi Peirianneg Fiofeddygol (BEST) yn llywio ein rhaglenni gradd. Mae hyn yn cysylltu prosiectau myfyrwyr â'r datblygiadau diweddaraf yn y maes ac mae’n sicrhau eu bod yn berthnasol i heriau clinigol cyfredol.

Mae gennym bortffolio eang o gysylltiadau diwydiannol a chyfleoedd cydweithio masnachol ym meysydd dylunio a modelu cyfrifiadol, datblygu prototeipiau a phrofi bioddeunyddiau. Mae graddedigion blaenorol wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd diddorol mewn cwmnïau megis Renishaw, Calon Cardio-Technology Ltd, Olympus Surgical Technologies, y GIG, GE Healthcare a'r Llynges Frenhinol.

Eight degrees of separation

Ymchwil

Cymerwch olwg ar ein Ymchwil Peirianneg

GWEFINARS PEIRIANNEG FIOFEDDYGOL

Frontiers in Biomedical Engineering Research

Ymunwch â ni i archwilio'r technolegau newydd cyffrous hyn.

Gweld yma

The World’s First Coronavirus Vaccine ‘Smart Patch’

Bydd Dr Sanjiv Sharma yn esbonio'r egwyddorion gwyddonol y tu ôl i'r clytiau craff chwyldroadol.

Gweld yma

Mae Peirianneg Fiofeddygol wedi gael ei achredu gan…

Logo'r Engineering Council
Logo'r Institution of Mechanical Engineers
Logo'r Institute of Physics and Engineering in Medicine