female student working at laptop in mask

Cael blas ar fywyd Prifysgol a'r mathau o raddau y gallwch eu hastudio yn ein Hysgol Haf Rithwir.

Bydd ein Hysgol Haf Rhithiol yn rhoi mewnwelediad i ti o beth i ddisgwyl fel myfyriwr Prifysgol Abertawe ac yn rhoi’r cyfle i ti:

  • Sefyll allan drwy gryfhau dy ddatganiad personol a chais UCAS.
  • Archwilio pynciau a thestunau lle mae gennyt ddiddordeb
  • Elwa ar brofiad drwy fynychu gweithdai ag arweinir gan academyddion sydd ar flaen eu meysydd
  • Derbyn gwybodaeth gan fyfyrwyr presennol ac ymgeiswyr diweddar.

Bydd mwy o fanylion ar y rhaglen yn cael eu rhyddhau cyn hir.

Pa bryd y cynhelir yr Ysgol Haf?

Ar-lein rhwng dydd Llun 12 Gorffennaf – dydd Iau 15 Gorffennaf 2021

Pwy gaiff fynychu?

Myfyrwyr Blwyddyn 12

Sut i gyflwyno cais?

Cwblhewch y ffurflen Cofrestru eich Diddordeb ar y dudalen we hon a byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y camau nesaf