Peidiwch â phoeni rydym yma i helpu

Mae cyfnod clirio yn amser ingol i fyfyrwyr, ond mae’n gallu bod yn union mor anodd ar rhieni neu warcheidwaid, wedi’r cyfan, bydd y canlyniad hefyd yn cael effaith mawr ar eich cynlluniau at y dyfodol. 

Er hynny, nid oes angen iddo achosi pryder. 

Mae’r mwyafrif o brifysgolion yn cymryd cyfran fawr o ymgeiswyr trwy Glirio, a chaiff ystod eang o lefydd gwag clirio, ac yn barod i gymryd eich galwad ffôn.  Yma yn Abertawe, byddwn yn gwneud popeth y gallwn i helpu ymgeiswyr darganfod y lle iawn iddynt.

I helpu rhieni a gofalwyr i gefnogi eu mab neu eu merch trwy’r broses glirio, edrychwch ar ein cyngor er mwyn paratoi ymlaen llaw am ddiwrnod canlyniadau.

Clirio wedi esbonio

12 yn y Deyrnas Unedig ar gyfer Boddhad Myfyrwyr (NSS 2020)
30 PRIFYSGOL UCHAF Y DU -THE COMPLETE UNIVERSITY GUIDE 2022