Rydym ni'n gwybod y gall cefnogi eich plentyn i gael mynediad i Addysg Uwch fod yn gyffrous ac yn bryderus a all godi llawer o gwestiynau. Yn ein tudalennau rhieni, gallwch ddarganfod yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i baratoi eich hunan a'ch plentyn trwy'r holl broses. Isod, fe welwch rai o'r cwestiynau cyffredin a ofynnir gan rieni a'r holl atebion sydd eu hangen arnynt.

Cwestiynau Cyffredin Rhieni