Y Fonesig June Clark

Y Fonesig June Clark

Y Fonesig June Clark

Prifysgol Abertawe'n anrhydeddu'r Athro Emeritws Y Fonesig June Clark DBE.

Rosie Moriarty-Simmonds

Rosie Moriarty-Simmonds

Rosie Moriarty-Simmonds

Prifysgol Abertawe'n anrhydeddu ymgyrchydd cydraddoldeb ysbrydoledig.

Chris Martin

Prifysgol Abertawe'n anrhydeddu entrepreneur ysbrydoledig o Gymru.

Dewi Pws

Prifysgol Abertawe'n dyfarnu gradd er anrhydedd i'r diddanwr enwog o Gymru, Dewi Pws.

Nigel Short

Prifysgol Abertawe'n dyfarnu gradd er anrhydedd i Nigel Short, Cadeirydd Clwb Rygbi'r Scarlets a chyfarwyddwr a rhanddeiliad yn y cwmni wisgi arobryn, Penderyn.

Gwenyth Petty

Prifysgol Abertawe'n dyfarnu gradd er anrhydedd i'r actores a'r ddarlledwraig o Gymru, Gwenyth Petty.