Amserlen Cynulliadau Graddio Gorffennaf 2024

Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 2024

 CYFADRAN MEDDYGAETH, IECHYD A GWYDDOR BYWYD

 

Cynulliad 1 – 9.30am

  • Ysgol Feddygaeth (pob rhaglen)

Cynulliad 2 – 12.00pm

  • Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol (ac eithrio rhaglenni Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol, ac Iechyd Cyhoeddus)
  • Ysgol Seicoleg (pob rhaglen)

Cynulliad 3 – 3.15pm

  • Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol, ac Iechyd Cyhoeddus)

 

Porwch yr amserlen yma: Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 2024

 

Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2024 Dydd Iau 25 Gorffennaf 2024 Dydd Gwener 26 Gorffennaf 2024

Archebu Graddio

 

Cewch gofrestru ar gyfer graddio ym mis Ebrill 2024.  Gall myfyrwyr weld eu cofrestriad drwy eu cyfrif mewnrwyd, ac anfonir e-bost pan fydd y cyfnod cofrestru yn dechrau.  I gael rhagor o wybodaeth am y cynulleidfaoedd Graddio, ewch i https://www.swansea.ac.uk/cy/astudio/graddio/

 

Cynhelir pob cynulliad yn y Arena Abertawe, Oystermouth Road, Bae Copr Bay, Abertawe, SA1 3BX.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Swyddfa Graddio, Gwasanaethau Addysg drwy e-bostio: graduation@abertawe.ac.uk.