Llongyfarchiadau!

Mae graddio bob amser wedi bod yn ddigwyddiad dathlu yn hytrach na seremoni i gadarnhau dyfarnu graddau, felly caiff y seremoni ei chynnal yn unol â'r cynllun.

Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i fyfyrwyr, eu gwesteion a staff ddod ynghyd i gydnabod cyflawniadau ein myfyrwyr, i'w llongyfarch a nodi diwedd eu hastudiaethau a dechrau pennod newydd.

Bydd myfyrwyr y disgwylir iddynt gwblhau eu rhaglen astudio’n cael gwahoddiad i fod yn bresennol.

O baratoi ar gyfer y diwrnod mawr i ymuno â’n cymuned cyn-fyfyrwyr, mae popeth ar gael yma i wneud eich dathliadau graddio yn gofiadwy.

Bydd y seremonïau graddio'n yma ac rydyn ni’n cynnal dathliadau mawr eleni ac rydyn ni’n cynnal seremonïau wyneb yn wyneb ar gyfer dosbarth 2023. Byddwn ni’n eich tywys chi bob cam o’r daith ac, os oes gennych chi gwestiynau, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch graddio neu cysylltwch â’r tîm graddio.

Gwrandewch ar ein Graddedigion

Mae gan ein graddedigion straeon anhygoel i'w dweud! Gwrandewch ar rai o'r straeon diweddaraf isod.

Uchafbwyntiau Graddio - Dosbarth 2020

Uchafbwyntiau Graddio - Dosbarth 2021

Uchafbwyntiau Graddio - Dosbarth 2022