Bryn Kewley

Bryn Kewley

Gwlad:
Deyrnas Unedig
Cwrs:
BSc Daearyddiaeth

Rwyf wedi gweithio i ddau Ysgrifennydd Gwladol Llafur, yn canolbwyntio ar ynni a newid hinsawdd ac rwyf ar hyn o bryd yn cynghori Gweinidog Ynni a Newid Hinsawdd Llafur. 

Mae fy rôl yn cynnwys llawer o drafod ar ein polisïau hinsawdd ac ynni, ceisio llunio’r ddadl ar faterion cynaliadwyedd allweddol a rhoi awgrymiadau i randdeiliaid am ein ffordd o feddwl. Cefais y fraint lwyr hefyd o weithio ar y Maniffesto Llafur, gan ysgrifennu drafftiau gwreiddiol y bennod newid hinsawdd, a oedd yn fraint wirioneddol. Roedd y radd a gefais gan Abertawe wedi fy arwain drwy'r drws i'r rolau hyn, ond y cariad at y pwnc a gefais o Abertawe a roddodd y swydd i mi yn y cyfweliad. Mae ennyn diddordeb gwirioneddol yn y pwnc yn un o'r pethau sy'n gwneud Abertawe mor anhygoel, roedd llawer o'r darlithwyr yn wych ac yn gwneud i chi syrthio mewn cariad â'r pwnc. Pan fyddwch chi'n mynd am gyfweliad, mae angerdd y pwnc wir yn dangos ac yn ei gwneud hi'n haws cael unrhyw swydd.