Dyddiadau Tymor 2021/22 ar gyfer rhaglennu sy'n dechrau ar yr 20fed o Fedi 2021

HydrefGaeafGwanwynHaf
20/09/2021 - 10/12/2021 (03/01/2022 BH) 04/01/2022 - 08/04/2022 (02/05/2022 BH) 03/05/2022 - 01/06/2022 06/06/2022- 23/09/2022

 

Gŵyl banc 2021

  • Gŵyl y Banc yr Haf - Dydd Llun 30 Awst
  • Dydd Nadolig (diwrnod cyfnewid) - Dydd Llun 27 Rhagfyr
  • Gŵyl San Steffan (diwrnod cyfnewid) - Dydd Mawrth 28 Rhagfyr

Gŵyl y Banc 2022

  • Dydd Calan (diwrnod cyfnewid) - Dydd Llun 3 Ionawr
  • Dydd Gwener y Groglith - 15 Ebrill
  • Dydd Llun y Pasg - 18 Ebrill
  • Gŵyl y Banc dechrau mis Mai - Dydd Llun 2 Mai
  • Gŵyl y Banc y Gwanwyn - Dydd Iau 2 Mehefin
  • Gŵyl y Banc y Jiwbilî platinwm - Dydd Gwener 3 Mehefin
  • Gŵyl y Banc yr Haf - Dydd Llun 29 Awst