Mae ein gofynion iaith Saesneg wedi'u rhestru fel sgoriau IELTS, ond byddwn yn derbyn Saesneg yn y cymwysterau gadael ysgol canlynol.

Os enilloch y cymhwyster y tu allan i'r cyfnod dilysrwydd, efallai y bydd yn bosib eich derbyn os ydych wedi cyflawni astudiaethau pellach neu waith trwy gyfrwng y Saesneg ers cymryd y prawf. Gweler isod am fanylion llawn:

Cymhwyster

Cyfwerth â IELTS 6.0

Cyfwerth â IELTS 6.5

Cyfwerth â IELTS 7.0

Cyfnod Dilysrwydd

Botswana: Lefel Gyffredinol

C

C

C

10 mlynedd

Brwnei: Lefel O Caergrawnt (1120)

C 6

C 5

B 4

10 mlynedd

Camerŵn: Lefel Gyffredinol

C

C

C

10 mlynedd

Canada: Tystysgrif Blwyddyn 11

Llwyddo

Llwyddo

Llwyddo

10 mlynedd

Gambia: WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

10 mlynedd

Ghana WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

10 mlynedd

Hong Kong: Diploma Addysg Uwchradd Hong Kong (HKDSE)

3 yn gyffredinol

4 yn gyffredinol

5 yn gyffredinol

10 mlynedd

Hong Kong: Arholiad Tystysgrif Addysg Hong Kong (HKCEE)

3 neu uwch

3 neu uwch

3 neu uwch

10 mlynedd

India: Arholiad Tystysgrif Ysgol Uwchradd (SSCE) o CBSE neu Dystysgrif Addysg Uwchradd India (ICSE) o CISCE; neu Dystysgrif Ysgol India (ISC) o CISCE

70%

75%

80%

10 mlynedd

India: Arholiadau Bwrdd y Wladwriaeth gan y taleithiau canlynol:

  • Talaith Karnataka
  • Talaith Maharashtra
  • Talaith Tamil Nadu
  • Talaith West Bengal
  • Telangana (Bwrdd 2018 ymlaen YN UNIG)
  • Andhra Pradesh (Bwrdd 2018 ymlaen YN UNIG)

 

 

75%

 

80%

 

85%

 

10 mlynedd 

Cenia: Tystysgrif Addysg Uwchradd

C

C

C

10 mlynedd

Liberia: Tystysgrif Ysgol Uwchradd Gorllewin Affrica (WASSC) gan Gyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

10 mlynedd

Tystysgrif Addysg Ysgol Malawi (MSCE) o Fwrdd Arholi Cenedlaethol Malawi (MNEB)

6

5

4

10 mlynedd

Maleisia: Lefel O Caergrawnt (1119) neu STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) = Tystysgrif Ysgol Uwchradd Maleisia

C

C

B

10 mlynedd

Maleisia: Graddau neu ddiplomâu a addysgir drwy gyfrwng y Saesneg

Pasio

Pasio

Pasio

10 mlynedd

Mawrisiws: Lefel O Caergrawnt (1125)

C

C

B

10 mlynedd

Namibia: Tystysgrif Uwch

C

 

 

10 mlynedd

Nigeria: WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

10 mlynedd

Nigeria: Tystysgrif Ysgol Uwchradd (SSC) o'r Cyngor Arholi Cenedlaethol (NECO)

C5

C4

B3

10 mlynedd

Nigeria: Graddau neu ddiplomâu a addysgir drwy gyfrwng y Saesneg

Pasio

Pasio

Pasio

10 mlynedd

Sierra Leone: WAASC Cyngor Arholiadau Gorllewin Affrica (WAEC)

C6

C5

C4

10 mlynedd

Singapôr: Lefel O Caergrawnt (1127)

C 6

C 5

B 4

10 mlynedd

Singapôr: Graddau neu ddiplomâu a addysgir drwy gyfrwng y Saesneg

Pasio

Pasio

Pasio

10 mlynedd

De Affrica: Tystysgrif Uwch Genedlaethol (NSC)

4

5

6

10 mlynedd

Tansanïa: Tystysgrif Addysg Uwchradd

C

C

C

10 mlynedd

Tystysgrif Addysg Wganda

C

C

C

10 mlynedd

UDA: Tystysgrif Ysgol Uwchradd

C

C

C

10 mlynedd

Sambia: Tystysgrif Ysgol

C 6

C 5

B 4

10 mlynedd

Simbabwe: Tystysgrif Addysg Gyffredinol ar Lefel Gyffredinol

C

C

B

10 mlynedd

Er bod y profion uchod yn dderbyniol er mwyn cael eich derbyn i'r Brifysgol, efallai y gofynnir i chi sefyll prawf Saesneg arall pan fyddwch yn cyrraedd er mwyn asesu a oes angen cymorth iaith Saesneg pellach arnoch ai peidio.