Dyddiadau Cau Ymgeisio

Rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno'ch cais i'n cyrsiau cyn gynted ag y gallwch chi, cyn ein dyddiadau cau ymgeisio. Os caiff yr holl leoedd sydd ar gael eu llenwi, mae cyrsiau'n cau'n llawer cynt na'r dyddiadau cau ymgeisio a restrir isod.

Mae gan ein cyrsiau ddyddiadau cau ymgeisio i roi amser rhwng derbyn cynnig a chofrestru i chi wneud y trefniadau angenrheidiol i gychwyn eich cwrs ar amser, neu mewn rhai achosion i ganiatáu amser ar gyfer y broses ddethol lle mae hyn yn cynnwys asesiad pellach yn ôl yr angen e.e., cyfweliadau.

Dyddiadau Cau mynediad ym Medi 2022

Mae ein dyddiadau cau safonol ar gyfer ceisiadau fel a ganlyn:

 CartrefRhyngwladol
Israddedig 10fed o Hydref 2022 31ain Awst 2022
Ôl-raddedig a addysgir 23ain Medi 2022 31ain Gorffennaf 2022

Mae gan rai cyrsiau eu dyddiadau cau penodol eu hunain (gwiriwch yr eithriadau isod).

Eithriadau Dyddiad Cau Ymgeisio

Dyddiadau Cau mynediad yn Ionawr 2023

Mae ein dyddiadau cau safonol ar gyfer ceisiadau fel a ganlyn:

 CartrefRhyngwladol
Israddedig Ddim ar gael 31ain o Hydref 2022
Ôl-raddedig a addysgir 16eg Rhagfyr 2022 31ain o Hydref 2022

Y Coleg, Prifysgol Abertawe - Os ydych yn gwneud cais i lwybr israddedig neu ôl-raddedig a ddarperir gan Y Coleg, Prifysgol Abertawe, byddwch yn ymwybodol bod dyddiadau cau ymgeisio yn amrywio a gellir eu gweld ar dudalen we Dyddiadau Pwysig y Coleg, Prifysgol Abertawe.