Croeso i Gyfres Cychwyn Arni Prifysgol Abertawe, ystod o sesiynau rhithwir sy'n rhedeg dros bythefnos yn nhymor y Gwanwyn, wedi'u cynllunio i dy baratoi ar gyfer bywyd yn y brifysgol.

Bydd ein weminarau Bywyd Myfyrwyr yn dy gyflwyno i'r timau allweddol yma yn Abertawe, a fydd yn siarad am amrywiaeth o feysydd, o lety i gyfleusterau chwaraeon. 

Bydd pob sesiwn yn cynnwys sesiwn holi-ac-ateb byr ar y diwedd, er mwyn i unrhyw ymholiadau gael eu hateb yn uniongyrchol gan bob tîm. Cadwch lygad am ein cyfres nesaf, i ddod yn fuan.

Astudio Peirianneg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant neu Flwyddyn Dramor 

Undeb y Myfyrwyr, Chwaraeon a Chymdeithasau yn y Brifysgol

Astudio mwy nag un pwnc yn y brifysgol

Llety ym Mhrifysgol Abertawe

Diwrnod ym mywyd myfyriwr gwyddorau biofeddygol

Popeth ynghylch Clirio

FHSS- Anturiaethau Astudio Byd-eang a Phrofiadau Heb eu Hail ym myd Diwydiant

Gwasanaethau Myfyrwyr: Yn eich Cefnogi Chi

Gwyddoniaeth y tu hwnt i’r ystafell ddosbarth: rhagor o wybodaeth am flwyddyn

Eich Dyfodol – Cymorth Gyrfaoedd yn y Brifysgol 

Astudio gradd a ariennir gan y GIG

Brofiad myfyrwyr Cymraeg yn Abertawe