Croeso i Gyfres Cychwyn Arni Prifysgol Abertawe, ystod o sesiynau rhithwir sy'n rhedeg dros bythefnos yn nhymor y Gwanwyn, wedi'u cynllunio i dy baratoi ar gyfer bywyd yn y brifysgol.

Bydd ein weminarau Bywyd Myfyrwyr yn dy gyflwyno i'r timau allweddol yma yn Abertawe, a fydd yn siarad am amrywiaeth o feysydd, o lety i gyfleusterau chwaraeon. 

Bydd pob sesiwn yn cynnwys sesiwn holi-ac-ateb byr ar y diwedd, er mwyn i unrhyw ymholiadau gael eu hateb yn uniongyrchol gan bob tîm. Cadwch lygad am ein cyfres nesaf, i ddod yn fuan.

Recordiadau

Os gwnaethoch chi golli allan ar y sesiynau byw, gallwch nawr ddal i fyny ar ein gweminarau Head Start gyda'r recordiadau isod.

Sylwch fod yr holl gyngor a roddir yn gywir ar adeg ei bostio, ac mae cyngor pellach ar gael ar draws ein gwefan. Os hoffech wneud cais am gapsiynau ar gyfer y fideos hyn, anfonwch e-bost at y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr.

Sicrwydd Clirio (Wedi'i gyflwyno yn Saesneg)

Sicrwydd Clirio (Wedi'i gyflwyno yn Gymraeg)

Undeb Myfyrwyr a Chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe

Cefnogaeth Myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe

Holi ac Ateb Llysgennad Myfyrwyr: Bywyd Myfyrwyr

Academi Cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe

Myfyriwr yn ystafell Campws y Bae

Llety Ym Mhrifysgol Abertawe (Wedi'i aildrefnu)

Bydd y cyflwyniad hwn i lety yn Abertawe yn cynnwys golwg ar y gwahanol safleoedd, pethau i'w hystyried, y broses ymgeisio a dyrannu wedi'i hegluro a chyfle i ofyn cwestiynau.

Mae'r sesiwn hon wedi'i hail-drefnu i 25 Mai oherwydd amgylchiadau annisgwyl.

Cofrestrwch yma

Llety

25/05/2022

18:00 - 19:00 BST

Bydd y digwyddiad yn fyw

Ymuno â'r digwyddiad byw nawr
Ymddiheuriadau, ond mae'r digwyddiad hwn wedi gorffen