Y prif reswm dros ddod i'r Brifysgol i'r mwyafrif yw astudio, felly mae'n bwysig eich bod yn fodlon ar eich addysg. Diben Parth Addysg Undeb y Myfyrwyr yw helpu gyda hynny.

Un nod sydd gan y Parth Addysg – sef sicrhau eich bod yn cael dweud eich dweud ar eich addysg eich hun. Mae ond yn deg bod eich addysg yr hyn rydych chi eisiau iddi fod.

Cynhelir y Parth Addysg gan Undeb y Myfyrwyr ynghyd â'r Brifysgol, a'ch Swyddog Addysg sy'n gyfrifol amdano. Ceir cannoedd o fyfyrwyr sy'n Gynrychiolwyr Myfyrwyr ac yn Gynrychiolwyr Colegau i'ch cynrychioli chi a chyflwyno unrhyw broblemau neu adborth sydd gennych am y cwrs i'r Brifysgol.

Mae nifer o gymdeithasau academaidd i'ch helpu i gwrdd â phobl newydd ar eich cwrs neu gyrsiau tebyg ac i drafod y gwaith. Mae hefyd yn bwysig eich bod yn siarad â'ch darlithwyr os oes gennych gwestiynau neu broblemau. Diben Undeb y Myfyrwyr yw sicrhau eich bod yn cael yr holl wybodaeth angenrheidiol, hyd yn oed y tu hwnt i furiau'r darlithfeydd.