Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Orllewin Cymru

Yn unol â chanllawiau'r llywodraeth ynghylch coronafirws (COVID-19), rydym wedi canslo ein holl raglenni wyneb yn wyneb am y tro. Mae rhai o'n gweithgareddau eisoes wedi symud ar-lein a gallwch ddod o hyd iddynt yma.

Rydym hefyd wedi bod yn brysur yn anfon pecynnau gweithgaredd at ddisgyblion ysgol a phobl ifanc sy'n brofiadol mewn gofal neu'n ofalwyr ledled y rhanbarth. Os hoffech ddarganfod mwy am sut y gallwn gefnogi'ch dysgwyr yn ystod yr amser hwn, yna cysylltwch â ni.

 

Mae Partneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach De Orllewin Cymru yn gweithio gyda disgyblion ysgol, teuluoedd ac oedolion, gan gynnwys pobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal, a gofalwyr o ardaloedd yn nau chwintel isaf Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro.

Student leader works with a primary student
Gweithio Gyda Ni!