About Us

Students sunset

Yma yn nhîm BywydCampws rydym yn ymdrechu i greu amgylchedd cyfeillgar a chartrefol, rhywle lle gall myfyrwyr dderbyn y cymorth sydd ei angen arnynt i gyflawni eu potensial llawn ym Mhrifysgol Abertawe.

I'ch helpu i ddeall yr hyn rydym yn ei wneud, hoffem gyflwyno aelodau'r tîm i chi.

Asad

Asad Rahman

Pennaeth BywydCampws

Emma

Emma Gwynnett-Davies

Rheolwr MyfyrwyrRhyngwladol@BywydCampws

Alison

Alison Maguire

Rheolwr Arian@BywydCampws

Mandy

Reverend Mandy Williams

Rheolwr Ffydd@BywydCampws a Cymuned@BywydCampws

nicky

Nicky Billingham

Rheolwr Llesiant@BywydCampws

Sian

Sian Thomas

Cydlynydd Swyddfa BywydCampws

Cathy

Cathy Bastian

Swyddog Cymorth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Myfyriwr

steph

Steph Standen

Swyddog Cyswllt Cymunedol

Elli Masterton

Elli Masterton

Cynorthwyydd Cyswllt Cymunedol

Sheikh Mohsen El-Beltagi

Sheikh Mohsen El-Beltagi

Caplan Mwslimaidd

Leslie

The Reverend Leslie Jane Noon

Caplan Cyswllt (Methodistaidd)

Father Carlito Reyes

Father Carlito Reyes

Caplan Cyswllt (Catholig)

The Reverend Steven Bunting

The Reverend Steven Bunting

Caplan Cyswllt (Anglicanaidd)

Matthew Hopkins

Simon Dinwiddy

Caplan Cyswllt (Dyneiddiwr)

Deshna Jain

Deshna Jain

Cydlynydd yr Hafan

Sue Fitzpatrick

Sue Fitzpatrick

Cynorthwyydd Gweinyddol Ffydd@BywydCampws a Cymuned@BywydCampws

iestyn

Iestyn Dallimore

Cynorthwyydd Marchnata a Gwerthuso

colette

Colette Leleu

Cynorthwyydd Gofal Bugeiliol

Fiona Jackson

Fiona Jackson

Uwch-ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol

Siew Oh

Abbie Lacey

Uwch-ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol

Nick

Nick R

Ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol

Kayleigh

Kayleigh Thomas

Ymgynghorydd Myfyrwyr Rhyngwladol

Avatar

Beth Weaver

Cynorthwyydd Profiad Myfyrwyr

Mike

Mike Jones

Cynorthwyydd Gweinyddol MyfyrwyrRhyngwladol@BywydCampws

Chris

Chris Westhead

Swyddog Profiad Myfyrwyr Rhyngwladol

Jess

Jess Hughes

Ymgynghorydd Gwybodaeth a Chymorth Ariannol Arian@BywydCampws

Rachel

Rachel Edwards

Ymgynghorydd Gwybodaeth a Chymorth Ariannol Arian@BywydCampws

Jodie

Jodie Loaring

Ymgynghorydd Gwybodaeth a Chymorth Ariannol Arian@BywydCampws

Dave Evans

Dave Evans

Ymgynghorydd Gwybodaeth a Chymorth Ariannol Arian@BywydCampws

kelly

Kelly Beard

Swyddog Ymgysylltiad Myfyrwyr

Sam

Sam Beynon

Cynorthwyydd Gweinyddol Arian@BywydCampws

heather

Heather Slattery

Gweinyddwr Cronfeydd Caledi

chloe

Chloe Aspland

Swyddog Mynediad Cyfranogiad@BywydCampws

Stu

Stu Gray

Cydlynydd Bywyd Myfyrwyr Llesiant@BywydCampws

Danielle

Danielle Richards

Cydlynydd Bywyd Myfyrwyr Llesiant@BywydCampws

grace

Grace Hannaford

Swyddog Bywyd Myfyrwyr Llesiant@BywydCampws

Ffion

Ffion Davies

Swyddog Bywyd Myfyrwyr Llesiant@BywydCampws

hannah

Hannah Mason

Swyddog Bywyd Myfyrwyr Llesiant@BywydCampws

kiran

Kiran Lloyd

Cynorthwyydd Gweinyddol Lles@BywydCampws

Josh

Josh Welch

Derbynnydd/Cynorthwyydd Clercol @BywydCampws

Sara James

Sara James

Cynorthwyydd Ymholiadau