Wythnos Ryng-ffydd 2021

Mae Wythnos Ryng-ffydd 2021 ar ddod!

Sefydlwyd yr Wythnos Ryng-ffydd yng Nghymru a Lloegr yn 2009, ac yng Ngogledd Iwerddon yn 2010. Mae'n gyfle gwych i fod yn rhan o rywbeth a datblygu eich dealltwriaeth o'r cymunedau ffydd gwahanol ac unigryw yn Abertawe. Bydd yn brofiad gwych i weld yr holl ddathliadau a chyfraniadau mae aelodau ffydd yn eu gwneud yn eu cymdogaethau a'u cymunedau!

Cynhelir y dathliadau yn ystod yr wythnos 14 i 21 Tachwedd. Rydym yn ysu am eich gweld chi yno! Os hoffech chi ragor o wybodaeth, anfonwch ymweld Fatsoma.

Mae’r grŵp anffurfiol hwn yn cynnwys pobl sy’n dod o sawl ffydd a diwylliant. Rydym yn gweithio gyda’n gilydd at y dibenion canlynol: