Myfyrwyr y Cyfryngau yn astudio

"Rwyf wedi cyrraedd ble'r ydwyf i, i raddau helaeth, o ganlyniad i'm blynyddoedd

Anupama Subramaniyam‌
(MA Cyfathrebu, Ymarfer y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus)

Myfyrwyr PhD


Naomi Steele

Traethawd Ymchwil: Delweddu Cymru a'r Rhyfel Mawr: Portreadau o Gymru a'r Cymry mewn rhaglenni dogfen am y Rhyfel Byd Cyntaf, ac effeithlonrwydd y genre dogfen wrth gyfleu effaith y Rhyfel ar gymunedau yng Nghymru ac ym Mhrydain.

(Portraying Wales and the Great War: Portrayals of Wales and the Welsh in First World War documentaries, and the effectiveness of the documentary genre in conveying the effect of the war on communities in Wales and Britain.)

Cyfarwyddwyr: Dr Gethin Matthews (Hanes) a Dr Elain Price (y Cyfryngau)

E-bost: n.steele@abertawe.ac.uk

Cyflwyniad i'r ymchwil: Drwy astudio rhaglenni dogfen iaith Gymraeg a Saesneg, o'r chwedegau hyd at ac yn cynnwys y canmlwyddiant, bydd fy ymchwil yn dadansoddi sut y caiff cyfraniad Cymru a'r Cymry yn y Rhyfel Byd Cyntaf ei gyfleu a'i werthfawrogi, ac effaith y rhyfel ar deuluoedd a chymunedau Cymru. Hefyd, sut mae hanes Cymru a'r Rhyfel Byd Cyntaf yn wahanol i hanes Prydain a'r Rhyfel Byd Cyntaf, a sut mae'r rhaglenni dogfen hyn wedi newid o ran strwythur a chyflwyniad.


Neil Woollard

Traethawd Ymchwil: Gwleidyddiaeth Algorithmig: Cyfathrebu Gwleidyddol yn y Bedwaredd Oes Ddiwydiannol

Cyfarwyddwyr: Athro Cysylltiol William Merrin a Dr Leighton Evans

E-bost: 336403@abertawe.ac.uk

Cyflwyniad i'r ymchwil: Mae fy ymchwil yn archwilio esblygiad cyfathrebu gwleidyddol a'i effaith ar gymdeithas. Wedi'i fynegi drwy ddysgu peirianyddol, algorithmau, data mawr ac ymddygiad, byddaf yn ceisio deall sut mae trafodaethau gwleidyddol yn trawsnewid ar gyfer y pedwerydd chwyldro diwydiannol.

ORCID ID orcid.org/0000-0002-1226-7920


Yalan Wu

Traethawd Ymchwil: Pobl Ifanc, y Cyfryngau a Gweithredaeth Gymdeithasol: Astudiaeth Achos o Fudiad Occupy Central 2014 yn Hong Kong

Cyfarwyddwyr:  Dr Yan Wu a Dr Rhys Jones

E-bost: 684282@abertawe.ac.uk

Cyflwyniad i'r ymchwil: Mae fy ymchwil yn ceisio archwilio ym mha fodd ac i ba raddau y mae technoleg cyfathrebu digidol (DCT) yn weithredol mewn gweithredaeth gymdeithasol. Mae fy nhraethawd ymchwil hefyd yn archwilio sut mae defnyddwyr ifanc DCT yn dylanwadu ar gylch bywyd mudiad cymdeithasol.


Alex Yell

Traethawd Ymchwil: Sgript ffilm yn archwilio hunaniaeth wrywaidd yng Nghymru gyfoes a dehongliad ategol a fydd yn archwilio'r ffyrdd y mae sinema Cymru yn llunio ffurfiau diwylliannol a chenedlaethol benodol o hunaniaeth wrywaidd.

Cyfarwyddwyr: Yr Athro David Britton a Dr Elain Price

E-bost: 924979@abertawe.ac.uk

Cyflwyniad i'r ymchwil: Byddaf yn ceisio ysgrifennu sgript ffilm yn adnabod ac yn archwilio hunaniaethau gwrywaidd cyfoes yng Nghymru, gyda'r prif gymeriadau'n cael eu ffordd drwy ffurfiau ar wrywdod yn cael eu troi gan godau a dynodyddion sy'n benodol i ddiwylliant Cymru. Yn ogystal, bydd y traethawd ymchwil ategol yn archwilio dehongliadau o hunaniaeth wrywaidd mewn sinema yng Nghymru. Bydd yn defnyddio fframwaith ymchwil sy'n tynnu ar foddau damcaniaethol adeiladol, seicdreiddiol ac ôl-wladychol.


Yakun Yu

Traethawd Ymchwil: Pŵer Ysgafn a Chyhoeddusrwydd yn y Cyfryngau: Dadansoddiad ansoddol o dderbyniad a chynrychiolaeth y cyfryngau o 'Freuddwyd Tsieina'

Cyfarwyddwyr: Dr Yan Wu a Dr Richard Thomas

E-bost: 715188@abertawe.ac.uk

Cyflwyniad i'r ymchwil: Nod fy ymchwil yw dilyn lledaeniad neges 'Breuddwyd Tsieina' o ffynonellau swyddogol Tsieina i dderbyniad y cyhoedd o'r cysyniad yn y Deyrnas Gyfunol. Drwy archwilio sut y cynrychiolwyd 'Breuddwyd Tsieina' gan y cyfryngau, mae fy nhraethawd ymchwil yn archwilio a fydd 'Breuddwyd Tsieina' yn lleihau diffyg pŵer ysgafn Tsieina yn fewnol ac yn allanol.


Bonny Apunyu

Traethawd Ymchwil: Archwilio Rôl Seiberofod a Rhwydweithiau Cymdeithasol mewn Mudo: Achos Pwyliaid yn y Deyrnas Gyfunol

Cyfarwyddwyr: Dr Leighton Evans a Dr Joanna Rydzewska

E-bost: 619757@abertawe.ac.uk

Cyflwyniad i'r ymchwil: Mae'r astudiaeth hon yn ceisio darganfod sut y mae seiberofod a rhwydweithiau cymdeithasol yn dylanwadu ar fudo, a'r nod yw esbonio dyfnder rhwydweithiau cymdeithasol mudwyr a'u heffaith ar fudo. Gan ddefnyddio achos y Pwyliaid yn y Deyrnas Gyfunol fel enghraifft, byddaf yn ceisio archwilio sut y mae rhwydweithiau cymdeithasol mudwyr lleol a rhyngwladol yn dylanwadu ar benderfyniadau i fudo a sefydlu mewn gwlad.