Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ymwybodol bod gan rai myfyrwyr ystyriaethau ychwanegol sy’n gallu cyflwyno heriau penodol wrth astudio. Ein nod yw canolbwyntio ein hadnoddau i sicrhau ein bod yn teilwra ein cyngor a’n cefnogaeth i ddiwallu eich amgylchiadau a’ch helpu i fynd i’r afael ag unrhyw faterion ariannol a’u goresgyn. Myfyriwr+ yn cynnwys:

Ystyriaethau pellach?

Os nad ydych chi'n rhan o unrhyw un o'r grwpiau hyn ond rydych chi'n teimlo bod gennych ystyriaethau gwahanol a fydd yn effeithio ar lefel y Cyllid Myfyrwyr eich bod yn gymwys i'w derbyn cysylltwch ag Arian@BywydCampws ar 01792 606699.  

Rydym hefyd yn darparu Cymorth Llyfrgell a Gyrfaoedd i fyfyrwyr gydag ystyriaethau ychwanegol drwy gyswllt o’r enw LibraryPlus a chyfleoedd ychwanegol drwy GoWales.

 

 

BWRSARIAETHAU MYFYRWYR A MWY AR GAEL Bwrsariaethau Myfyrwr a mwy ar gael

Mae Prifysgol Abertawe’n cynnig cymorth ychwanegol i ymadawyr gofal, myfyrwyr sydd wedi'u dieithrio o'u teuluoedd a myfyrwyr sy'n ofalwyr. Caiff pob bwrsariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr cymwys ei derbyn fel agwedd ychwanegol ar gymorth.
Caiff rhandaliad cyntaf y fwrsariaeth ei dalu yn ystod y tymor cyntaf, pan fydd y cais wedi'i gymeradwyo, os yw'r myfyriwr wedi cofrestru ac mae'r cwrs wedi dechrau.
Caiff yr ail randaliad ei dalu yn ail wythnos mis Mehefin ac nid oes modd newid y dyddiadau talu.

Gwybodaeth bellach

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau