Croeso...

Prifysgol Abertawe yw'r ganolfan flaenllaw yng Nghymru ar gyfer astudio'r Unol Daleithiau. Lleolir yr adran Astudiaeth Americanaidd yn yr Adran Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol ac rydym yn cynnig graddau pedair blynedd (trydedd flwyddyn dramor) neu raddau tair blynedd (semester dramor dewisol).

Mae ein myfyrwyr yn elwa ar amgylchedd cyfeillgar a chynnes ac mae tiwtor personol gan bob un ohonynt. Gallwch astudio hanes, gwleidyddiaeth, llenyddiaeth diwylliant a ffilmiau America. Mae darlithwyr gwadd o UDA hefyd yn cyfrannu at y rhaglen addysgu wych a ddarperir gennym, sy'n ddiddorol ac yn sialens o safbwynt deallusol.

Mae Cymdeithas Myfyrwyr Astudiaethau Americanaidd yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol ac academaidd rheolaidd. Edrychwch i weld yr hyn y mae ein myfyrwyr  a'n graddedigion yn ei ddweud.

Ein pobl ni

Cwrdd â staff Astudiaethau Americanaidd

Llun o Abaty Singleton

Ymchwil

Mae ein staff yn rhan o nifer o grwpiau ymchwil

Statue of Liberty

Graddio

Fideo interniaeth Tecsas