Mae Andy Hargreaves yn Athro Emeritws yng Ngholeg Boston, UDA. Athro Gwadd ym Mhrifysgol Ottawa, Athro Gwadd Nodedig ym Mhrifysgol Hong Kong, Athro II ym Mhrifysgol Stavanger ac Athro er Anrhydedd ym Mhrifysgol Abertawe. 

Mae'n gyn-lywydd y Gyngres Ryngwladol ar gyfer Effeithiolrwydd a Gwelliant mewn Ysgolion, yn Ymgynghorydd Addysg i Brif Weinidog yr Alban ac, o 2016 i 2018,bu'n Bennaeth Ontario.

Andy yw sylfaenydd Atlantic Rim Collaboratory (ARC): sef grŵp o 9 gwlad sy'n ymrwymedig i ragoriaeth, tegwch, lles, cynhwysiant, democratiaeth a hawliau dynol, wedi'u diffinio'n eang.
 
Mae Andy wedi ymgynghori â'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, The World Bank, llywodraethau, prifysgolion a chymdeithasau proffesiynol byd-eang. Mae wedi rhoi prif anerchiadau mewn 50 o wledydd, 47 o daleithiau'r UD a'r holl daleithiau yn Awstralia a Chanada.

Mae dros 30 o lyfrau a ysgrifennwyd gan Andy wedi ennill llawer o wobrau am ysgrifennu rhagorol.

Mae Andy ymhlith yr 20 o ysgolheigion gorau sydd â'r dylanwad mwyaf ar y ddadl ar bolisi addysg yn UDA. Yn 2015, cyflwynodd Coleg Boston ei Wobr ar gyfer Rhagoriaeth mewn Addysgu gyda Thechnoleg iddo.

Mae ganddo Ddoethuriaethau er Anrhydedd gan Brifysgol Addysg Hong Kong a Phrifysgol Uppsala yn Sweden.
 
Ei lyfr diweddaraf (gyda Michael O’Connor) yw Collaborative Professionalism: when teaching together means learning for all (Corwin, Mai 2018).