Dyddiadau Cau i Gyflwyno Ceisiadau TAR Uwchradd ar gyfer Mynediad yn 2022/23:

Ceisiadau gan fyfyrwyr yr UE/rhyngwladol – 22 Gorffennaf 2022

Sylwer bod yn rhaid cyflwyno ceisiadau’n llawn i UCAS erbyn y dyddiadau hyn er mwyn cael eich ystyried ar gyfer mynediad yn 2022/23. 

Rydym yn croesawu ceisiadau TAR Uwchradd ar gyfer 2022/23 (Ymgeiswyr o’r UE a Rhyngwladol yn unig) bellach wedi cau. Rydym yn croesawu ymholiadau am fynediad yn 2023/24. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Rydym yn croesawu ceisiadau TAR Cynradd ar gyfer mynediad 2022/23 gan siaradwyr Cymraeg rhugl, e-bostiwch ni yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.


Croeso i Bartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe.

Mae'r Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Uwchradd un flwyddyn amser-llawn gyda Statws Athro Cymwysedig (SAC) a gynigir gan Bartneriaeth Ysgolion Prifysgol Abertawe  (PYPA) yn cysylltu ymchwil a pholisi ag ymarfer. Mae PYPA yn ymrwymedig i gyflwyno addysg gychwynnol i athrawon o ansawdd sy'n diwallu anghenion system addysg Cymru sy'n mynd trwy drawsnewid cwricwlwm sylweddol. Bydd ein rhaglen TAR yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau addysgu yn eich pwnc a dysgu sut mae eich pwnc yn cyd-fynd â Meysydd Dysgu a Phrofiad y cwricwlwm newydd. Byddwch yn gweithio gyda mentoriaid profiadol yn ein hysgolion Partneriaeth ar draws Cymru er mwyn datblygu eich ymarfer addysgu eich hun a myfyrio arno. Mae pob agwedd ar y rhaglen PYPA yn cael ei hatgyfnerthu gan ymchwil, sy'n caniatáu i fyfyrwyr fanteisio ar enw cenedlaethol a rhyngwladol y Brifysgol.

Mae’r rhaglen yn unigryw yn y ffordd y bydd arbenigwyr pynciau'r Brifysgol, ein Hymgynghorwyr Academaidd yn y Brifysgol yn cyfrannu at y rhaglen. Bydd yr arbenigedd pwnc yma nid yn unig yn gwella eich gwybodaeth am y pwnc ond hefyd yn eich cyflwyno chi i'r ymchwil pwnc-penodol diweddaraf. Gydag ymrwymiad cryf y bartneriaeth i les, byddwch yn cael cefnogaeth bersonol, broffesiynol ac academaidd o safon trwy'r flwyddyn.

Gydag ystod o arbenigeddau pwnc, cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg, partneriaethau ag ysgolion ar draws Cymru a bwrsariaethau deniadol ar gael ar gyfer hyfforddiant athrawon, dechreuwch eich gyrfa addysgu gyda ni!