Ydych chi'n ystyried astudio trwy gyfrwng y Gymraeg?

Dyma gynllun bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi dewis dod i Brifysgol Abertawe ac sydd yn dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo cyfle, yn hytrach na thrwy’r Saesneg. Mae’r gystadleuaeth hon yn cynnig 7 bwrsari gwerth £100 yr un i fyfyrwyr lefelau Sylfaen, 4, 5, 6, a 7 sydd yn astudio o leiaf 5 credyd o fodiwl trwy gyfrwng y Gymraeg mewn un semester. Mae’r bwrsariaethau hyn yn agored i fyfyrwyr sy’n astudio'r meysydd isod;

  • Addysg
  • Astudiaethau Busnes 
  • Bioleg
  • Cemeg
  • Parafeddygaeth
  • Peirianneg
  • Mathemateg
  • Seicoleg

I wneud cais ar gyfer Bwrsariaeth mae angen i chi ddychwelyd y ffurflen hon wedi ei chwblhau yn llawn erbyn hanner dydd am 5pm ar 11eg Chwefror 2022. 

Telerau ac Amodau

Darllenwch y Telerau ac Amodau cyn cwblhau cais. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â

Lois Wyn Griffiths - l.w.griffiths@abertawe.ac.uk