Delwedd yn dangos pobl yn cyfarfod

Cyfarfod Fforwm Cangen Prifysgol Abertawe o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

6 Rhagfyr 2023, 1:30yp 

Siambr y Cyngor, Yr Abaty

Dyma Agenda Cyfarfod Blynyddol Cangen Abertawe. Yn ystod y cyfarfod, byddwn yn derbyn diweddariad gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac academyddion y Brifysgol gyda digon o gyfle i drafod datblygiadau a'r heriau fydd yn ein hwynebu yn y flwyddyn i ddod.

Byddwn yn cyflwyno Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg i'r myfyrwyr llwyddiannus yn ystod y prynhawn hefyd.

Rhowch wybod i ni erbyn dydd Llun, 4 Rhagfyr os oes angen cyfieithu ar y pryd.

*Bydd lluniaeth ysgafn Nadoligaidd yn cael ei ddarparu*

RSVP: 4 Rhagfyr 2023