Cangen Abertawe - Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Pwyllgor y Gangen

Cadeirydd y Gangen yw Yr Athro Gwenno Ffrancon
Ysgrifennydd y Gangen yw Indeg Llewelyn Owen

Mae aelodaeth o'r gangen yn agored i unrhyw aelod o staff academaidd neu staff cefnogol sy’n aelod o’r Coleg. Mae'r Gangen yn cyfarfod yn ffurfiol ddwy waith y flwyddyn.

Darlithwyr

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn addysgu myfyrwyr drwy gyfrwng y Gymraeg ers degawdau bellach. Ond trwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol rydym wedi gallu penodi nifer o ddarlithwyr newydd a datblygu a chynnig cyrsiau a modiwlau newydd trwy’r Gymraeg. 

Dyma’r pynciau sy’n cael eu cefnogi gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe:

 • Biocemeg a Geneteg – Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd 
 • Bioleg a Bioleg y Môr – Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg
 • Bydwreigiaeth – Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd 
 • Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus – Cyfadran y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol
 • Cymraeg – Cyfadran y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol
 • Daearyddiaeth (Ffisegol a Dynol) – Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg
 • Ffiseg – Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg
 • Ffrangeg – Cyfadran y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol
 • Gwaith Cymdeithasol - Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd
 • Gwyddorau Meddygol – Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd
 • Hanes – Cyfadran y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol
 • Nyrsio - Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd
 • Parafeddygaeth - Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd
 • Peirianneg – Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg
 • Seicoleg - Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd
 • Sŵoleg - Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg

Rydym hefyd yn cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y pynciau canlynol:

 • Mathemateg – Cyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg
 • Y Gyfraith – Cyfadran y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol
 • Sbaeneg – Cyfadran y Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol