Tîm a strwythur y Gangen

Pwyllgor y Gangen

Cadeirydd y Gangen: Dr Alwena Morgan
Swyddog Cangen ac Ysgrifennydd y Pwyllgor: Indeg Llewelyn Owen
Is-gadeiryddion y Gangen: Dr Rhian Meara a Dr Osian Rees 
Cynrychiolaeth Myfyrwyr: Macsen Davies, Swyddog Materion Cymraeg Undeb y Myfyrwyr

Mae aelodaeth o'r gangen yn agored i unrhyw aelod o staff academaidd neu staff cefnogol sy’n aelod o’r Coleg. Cynhelir dau fforwm Cangen bob blwyddyn academaidd ac un Cynulliad Blynyddol. Mae'r Gangen yn sicrhau bod llais y gymuned academaidd yn cael ei hadlewyrchu yn natblygiad cynlluniau academaidd cyfrwng Cymraeg Prifysgol Abertawe a’r Coleg Cymraeg.

Mae Swyddog Materion Cymraeg Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cynrychioli myfyrwyr y Brifysgol yng ngyfarfodydd y Gangen ac ar Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg. Mae'r Gangen yn sicrhau cynrychiolaeth a mewnbwn gan fyfyrwyr i brosesau cynllunio academaidd y Gangen trwy fforymau myfyrwyr ac mae Swyddog Materion Cymraeg yr Undeb yn Cadeirio'r Fforymau hynny. 

Dyddiadau Fforymau a'r Cynulliad Blynyddol

 • Fforwm Staff: Hydref 18fed, 2023 a Mai 1af, 2024 
 • Cyfarfod Blynyddol y Gangen: Rhagfyr 6ed, 2023 
 • Fforwm Myfyrwyr: Hydref 16eg, 2023 a Mawrth 18fed, 2024 
 • Fforwm Myfyrwyr Ôl-raddedig: Tachwedd 13eg, 2023 ac Ebrill 22ain, 2024 

Llysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol 2024-25

Mae bod yn llysgennad yn rhoi cyfle i fyfyrwyr hyrwyddo’r Gymraeg o fewn eu prifysgol yn ogystal â bod yn rhan o waith marchnata’r Coleg Cymraeg er mwyn hyrwyddo parhad y defnydd o’r Gymraeg o’r ysgol i’r gweithle. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys digwyddiadau, ymweliadau ysgolion, blogiau, cyfweliadau a gwaith ar wefannau cymdeithasol. 

Llysgenhadon Israddedig: 

 • Cara Medi Walters:  BA Cymraeg 
 • Daisy Gwyneth Bendle: Cymraeg Ail iaith 
 • Sara Niamh O’Connor:  Bydwreigiaeth 

Llysgenhadon Ôl-raddedig: 

 • Emily Louise Evans: PhD Cymraeg 
 • Megan Kendall: PhD Peirianneg Deunyddiau a Gweithgynhyrchu 
 • Maisie Edwards: PhD Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd drwy Ymchwil 
 • Siwan Davies: Cwrs Ymarfer Cyfreithiol Proffesiynol 
 • Sally Ann Nicholls: Addysg Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar