Katie Phillips

Swyddog Materion y Gymraeg, Merthyr Tudful

Llun o Katie Phillips

"Roeddwn i eisiau cymryd rhan yn y gwaith o lunio’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da er mwyn gallu rhannu neges bwerus a chwrdd â myfyrwyr eraill o Abertawe sy’n angerddol dros y pwnc hefyd.

"Roedd hi'n dda cael adlewyrchu ar y profiad o fod yn fenyw, yr heriau ond hefyd y pethau ysbrydoledig. Rwy'n teimlo'n falch o fod yn fenyw ac o fod yn rhan o'r genhedlaeth bwerus hon.

"Mae'r profiad wedi fy ysbrydoli i anelu’n uchel, boed hynny ar gyfer swyddi uchelgeisiol neu yn fy mywyd personol."

Llun o'r myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan yn y neges