Erin Medi MacDonald

Geneteg Feddygol, Pencader

Llun o Erin Medi MacDonald
"Roeddwn ni eisiau cael y Neges o ymbweru merched allan i’r byd er mwyn sicrhau cyfleoedd teg rhwng merched a bechgyn.
 
"Fe wnes i elwa yn fawr o’r gwaith o lunio'r Neges a thrwy gymryd rhan yn y ffilmio mae fy hyder wedi cynyddu i gymryd rhan mewn mwy o brosiectau fel hyn. Fe hoffwn i weithredu yn sgil llunio'r Neges gyda'r criw yma o bobl yn y dyfodol - roedden nhw'n arbennig - a fel myfyriwr blwyddyn gyntaf, mae gen i'r cyfle nawr i wneud hynny tra yma ym Mhrifysgol Abertawe."

 

Llun o'r myfyrwyr sydd wedi cymryd rhan yn y neges