Cynhadledd Undydd: 10 Mawrth 2021

Cynhaliwyd cynhadledd gan Brifysgol Abertawe i ystyried sefyllfa’r Gymraeg yn sgil COVID-19 yng nghwmni Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts. Nod y gynhadledd oedd bwrw golwg ar effaith y pandemig ar draws amrywiol agweddau o fywyd a gwaith yng nghyd-destun y Gymraeg, gan gynnwys addysg, technoleg, gwaith cymunedol a gweithleoedd. 

Y gobaith oedd adnabod patrymau, datrysiadau neu arferion da all gyfrannu at gefnogi siaradwyr Cymraeg yn ystod y cyfnod heriol hwn, ond hefyd gymryd camau i warchod yr iaith yn yr hir dymor wrth i’r pandemig fynd rhagddo a’i effeithiau barhau.

Gallwch wylio recordiadau o bob un o’r papurau isod a gallwch lawrlwytho 'Adroddiad Troi Gofid yn Obaith'.

 

Gofid neu Gyfle: Panel 1

Gofid neu Gyfle: Panel 2

Gofid neu Gyfle: Effaith yr Achosion o COVID 19 ar y Gymraeg

Gofid neu Gyfle: Ail Gartrefi a Covid 19

Gofid neu Gyfle: Y Gofid a'r Gobaith

Gofid neu Gyfle: Panel 3

Gofid neu Gyfle: Panel 4

Gofid neu Gyfle: Panel 5

Gofid neu Gyfle: Panel 6