Staff Academi Hywel Teifi

I gysylltu'n uniongyrchol ag un o aelodau o staff Academi Hywel Teifi,  ffoniwch (+44) 01792 a'r manylion a nodir isod, neu gliciwch i anfon e-bost.

Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi:

EnwSwyddE-bostRhif ffôn
Yr Athro Gwenno Ffrancon Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol ar gyfer y Gymraeg, ei Threftadaeth a'i Diwylliant a Chyfarwyddwr Academi Hywel Teifi g.ffrancon@abertawe.ac.uk (60)2396Staff Darpariaeth Academaidd, Ddiwylliannol a Chreadigol:

EnwSwyddE-bostRhif ffôn
Lauren Evans Swyddog Prosiectau  lauren.evans@abertawe.ac.uk (60)2394
Iwan Harries Swyddog Prosiectau i.l.harries@abertawe.ac.uk (60)6621 
Manon Hâf Jones Cynorthwy-ydd Gwybodaeth ac Ymholiadau m.h.jones@abertawe.ac.uk (20)5678
Indeg Llewelyn Owen Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Indeg Llewelyn Owen (60)4897
Lynsey Thomas Pennaeth Darpariaeth Academaidd, Ddiwylliannol a Chreadigol l.a.thomas@abertawe.ac.uk (60)2912
Saran Thomas Rheolwr Cyfathrebu saran.g.thomas@abertawe.ac.uk (51)8627
 

Staff Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe:

EnwSwyddE-bostRhif ffôn
Rhian Haf Bevan Swyddog Datblygu (gweithle) r.h.bevan@abertawe.ac.uk (60)2643
Martyn Bevan Swyddog Data a Gweinyddiaeth d.m.p.bevan@abertawe.ac.uk (60)2638
Jenna Broome Cynorthwy‐ydd Gweinyddol jenna.broome@abertawe.ac.uk (60)2070
Rhiannon Britton Tiwtor Llawn Amser rhiannon.britton@abertawe.ac.uk (60)6843 
Non Williams Tiwtor non.williams@abertawe.ac.uk (29)5939
Bethan Llwyd Evans Tiwtor b.l.evans@abertawe.ac.uk (60)2070
Lauren Evans Swyddog Prosiectau (Marchnata DCABA) lauren.evans@abertawe.ac.uk (60)2394
Dr Amy Jones Tiwtor amy.jones@abertawe.ac.uk (60)2070
Emyr Jones Swyddog Datblygu (Sector Addysg) emyr.jones@swansea.ac.uk  
Iestyn Llwyd  Pennaeth Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe i.llwyd@abertawe.ac.uk  (60)4308 
David Morgan  Uwch Diwtor Drefnydd (Cyrsiau Atodol) d.k.morgan@abertawe.ac.uk  60)2710 
Chris Reynolds Uwch Diwtor Drefnydd (Cyrsiau Dilyniant) c.j.reynolds@abertawe.ac.uk (60)2641
Angharad Rowe Tiwtor, Dysgu Cymraeg - Ardal Bae Abertawe b.a.rowe@abertawe.ac.uk (29)5895
Carys Thomas Uwch Diwtor-Drefnydd (Cyrsiau Dechreuwyr) carys.e.thomas@abertawe.ac.uk (60)2070
Ruth Wells Cynorthwy-ydd Gweinyddol  r.wells@abertawe.ac.uk (60)5766
Rhian Williams Swyddog Ansawdd a Lles rhian.e.williams@abertawe.ac.uk (60)2394
 

Staff Uned Gyfieithu a Chydymffurfiaeth Iaith: 

EnwSwyddE-bostRhif ffôn
Nia Besley Swyddog Polisi a Chydymffurfiaeth y Gymraeg n.e.besley@abertawe.ac.uk (60)6743
Angela Black Uwch-gyfieithydd a.l.black@abertawe.ac.uk (51)3077
Jessica Crossman Uwch-gyfieithydd j.r.crossman@abertawe.ac.uk (29)5989
Sarah Gray Pennaeth Yr Uned Gyfieithu a Chydymffurfiaeth Iaith s.a.gray@abertawe.ac.uk (51)8628 
Justine Irvine Cyfieithydd j.c.irvine@abertawe.ac.uk  
Stewart Kelly Golygydd s.r.kelly@abertawe.ac.uk  
Huw Portway Cyfieithydd h.d.portway@abertawe.ac.uk  
Rhian Powell Cyfieithydd r.c.powell@abertawe.ac.uk (29)5947
Aled Watts Cydlynydd Swyddfa aled.watts@abertawe.ac.uk  
Sophie Williams Cyfieithydd sophie.ann.williams@abertawe.ac.uk (51)8628

 *NODER: Weithiau caiff llinellau ffôn eu trosglwyddo i aelod arall o staff dros gyfnodau o wyliau neu absenoldeb arall. Ni ellir disgwyl cysylltu â'r unigolyn perthnasol bob tro. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.