Croeso i Academi Hywel Teifi

Mae Academi Hywel Teifi yn sefydliad arbennig iawn a sefydlwyd gan Brifysgol Abertawe yn 2010 er cof am gyn-Athro Cymraeg y brifysgol ac un o fawrion y genedl, Yr Athro Hywel Teifi Edwards. Mae'r Academi yn sefydliad unigryw ac y gorff sydd yn fwy na swm ei rhannau sef tair uned benodol:

Yn ogystal â grymuso statws a defnydd y Gymraeg, gweledigaeth yr Academi yw cefnogi myfyrwyr o bob oedran a chefndiroedd addysgiadol, diwylliannol a sosio-economaidd i ddysgu’r Gymraeg neu ddatblygu eu sgiliau yn yr iaith. Mae’n gweithio hefyd i hybu cyfleoedd a buddiannau astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, ynghyd â chyflwyno a dathlu ei diwylliant. Mae darparu addysg yn yr iaith Gymraeg yn greiddiol i waith a strategaeth Prifysgol Abertawe oherwydd rôl arweiniol y sefydliad yn y Gymru gyfoes, ei chyfrifoldeb yn rhanbarthol a chenedlaethol, a’i chyfrifoldeb statudol.

Dysgwch fwy amdanom ni

Mae gwaith yr Academi wedi'i rannu'n dair thema - Dysgu, Datblygu a Dathlu. Cliciwch ar yr opsiynau isod i ddysgu mwy.

Dysgu

Darganfyddwch fwy am gyrsiau Israddedig ac Ôl-raddedig sydd â darpariaeth Gymraeg, Cangen Prifysgol Abertawe o'r Cymraeg Cenedlaethol Cenedlaethol a'r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg.

Datblygu

Darganfyddwch fwy am ystod o weithgareddau diwylliannol a chelfyddydol Academi Hywel Teifi, yn ogystal â chyrsiau dysgu gydol oes yn y gymuned a chyfres reolaidd o ddarlithoedd a seminarau cyhoeddus. Hefyd dysgwch am ein prosiectau arloesol er budd y Gymraeg.

Dathlu

Mae Academi Hywel Teifi yn sefydliad arbennig iawn a sefydlwyd gan Brifysgol Abertawe yn 2010 er cof am gyn-Athro Cymraeg y brifysgol ac un o fawrion y genedl, Yr Athro Hywel Teifi Edwards. Mae Academi Hywel Teifi yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau diwylliannol i gyfoethogi diwylliant Cymru a'r iaith Gymraeg gan drefnu presenoldeb cyfrwng Cymraeg y Brifysgol mewn digwyddiadau cenedlaethol.